Гражданско дело 12582/2018 - Определение - 28-08-2018

Определение по Гражданско дело 12582/2018г.

ПРОТОКОЛ № 8500

 

Година 2018                                                                            Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                ІІ бр. състав

на двадесет и осми август                                            година 2018

В публично заседание в следния състав:

                                     

                                                        Председател: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

 

Секретар: Радка Цекова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

гр. дело номер 12582 по описа за 2018 година.

На поименното повикване в 10,39 часа се явиха:

При спазване изискванията на чл. 142, ал. 1 от ГПК.

..................................................................................................................

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 12582/2018 г. по описа на ПдРС, ХVІІІ гр. състав.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес пред Окръжен съд - Пловдив.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 10,42 часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

 

                                               СЕКРЕТАР:/П/

 

Вярно с оригинала.

РЦ