Гражданско дело 12432/2018 - Определение - 07-08-2018

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 7963                                07.08.2018 г.               Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                              първи граждански състав

На седми август                                     две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА КАЦАРОВА

 

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 12432 по описа за 2018 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         **********************************************

С оглед на гореизложеното и на основание чл.232 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 12432/ 2018 г. по описа на Районен съд – гр.Пловдив, І гр.с.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ищеца за отмяна на допуснато в негова полза обезпечение.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на препис от него на страните, пред Пловдивски окръжен съд.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Десислава Кацарова

 

 

 

Вярно с оригинала.

Д. К.