Гражданско дело 1207/2018 - Определение - 12-07-2018

Определение по Гражданско дело 1207/2018г.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 7107

гр. Пловдив 12.07.2018  г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІІІ гр. състав, в закрито съдебно заседание на 12.07.2018 г., в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

като разгледа гр. дело № 1207 по описа на съда за 2018 г., намери следното:

 

…………………………….

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1207/2018 г. по описа на ПРС – VІІІ гр. състав ПО ОТНОШЕНИЕ НА предявените от М.П.И. *** против „Интрама Протек“ ЕООД – гр. Добрич, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЕВЕНТУАЛНОСТ обективно съединени искове с правно основание чл.200 от КТ и чл.86 от ЗЗД.

Прекратява производството по гр. дело № 1207/2018 г. по описа на Районен   съд - гр. Пловдив - VІІІ гр. състав ПО ОТНОШЕНИЕ НА предявените от М.П.И. *** против ЗД „Алианц България“ АД – гр. София, обективно съединени искове с правно основание чл.459 във връзка с чл.386, ал.1 от КЗ и чл.86, ал.1 от ЗЗД.

Изпраща   делото по подсъдност на Окръжен съд – гр. Пловдив.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд – гр. Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на страните.

СЛЕД влизане в сила на Определението, ДА СЕ ИЗПРАТИ ДЕЛОТО на Окръжен съд – гр. Пловдив.

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

ПАВЕЛ ПАВЛОВ

 

Вярно с оригинала!

В.Т.