Гражданско дело 11687/2018 - Определение - 06-08-2018

Определение по Гражданско дело 11687/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №7962

 

06.08.2018 г.,  гр.Пловдив

              

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, IX граждански състав, в закрито заседание на 06 август две хиляди и осемнадесета година в състав:                                    

                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЛАМЕНА СЛАВОВА-МИЛЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 11687/2018 по описа на РС Пловдив, за да се произнесе, взе предвид следното:

           

            ................................................................................................................................................................................................

Така мотивиран, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.70, ал.1 от ГПК цена на иска за прогласяване нищожността на Договор за заем „Бизнес кредит“ - 58 000 евро.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 118, ал.2 от ГПК производството по гр.д. №11687/2018г. по описа на РС Пловдив, IX гр.с. и го ИЗПРАЩА по подсъдност на Софийски градски съд.

 

Определението подлежи на обжалване пред ОС Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на препис от ищеца.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                                                                                     ПЛАМЕНА СЛАВОВА-МИЛЕВА

 

Вярно с оригинала.

В.С.