Гражданско дело 9568/2017 - Решение - 27-11-2017

Решение по Гражданско дело 9568/2017г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 4142                                       27.11.2017 г.                                          гр.Пловдив

              

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V- ти бр. с-в., в закрито заседание на 27.11.2017 г. в състав:

                                

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: НИКОЛАЙ ГОЛЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 9568 по описа на ПРС за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 247 ГПК.

……………………………………………………………………………………………..

 

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение № 3642/ 20.10.2017 г., постановено по гр.д. № 9568 по описа на Районен съд- Пловдив, V- ти бр. с-в за 2017 година, като регламентирания в т. 2 от диспозитива на решението, режим на лични контакти между бащата и децата, занапред да се чете, както следва: бащата Т.И.Г. ще осъществява лични отношения с децата си, както следва: със сина си С.Т.Г., всяка сряда от 17.30ч. до 19.30ч. в дома на майката и в нейно присъствие; с дъщеря си П.Т.Г., бащата ще осъществява контакт всяка втора и четвърта неделя от месеца от 10.00ч. до 16.00ч. в дома на майката и извън него, но само в присъствие на майката; бащата ще взема при себе си детето П.Т.Г. всяка четна година по време на Коледните празници, а всяка нечетна година- по време на Великден; бащата ще взема при себе си детето П.Т.Г. за 10 дни през лятото, по време несъвпадащо с годишния платен отпуск на майката.

Настоящото решение да се счита неразделна част от Решение № 3642/20.10.2017 г., постановено по гр.д. № 9568 по описа на Районен съд- Пловдив, V- ти бр. с-в за 2017 година.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Николай Голчев

 

Вярно с оригинала

А.Д.