Гражданско дело 6117/2017 - Решение - 05-09-2017

Решение по Гражданско дело 6117/2017г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер    2995               05.09.2017   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    IV брачен състав

На    пети  септември                           две хиляди и седемнадесета  година

В публично заседание на четвърти  септември                      две хиляди и седемнадесета година в следния състав:

 

      Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  6117                                                    по описа за   2017 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

***********************************************************

 

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

       ПРЕКРАТЯВА брака между  И.И.К. ЕГН ********** и И.Х.К. ЕГН **********, сключен на **** в гр. П. с Акт за брак № ****, издаден  от Община П., обл. П. по взаимно съгласие.

 

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 

Семейното жилище, находящо се в гр. П.,ул. ****, след прекратяването на брака  се предоставя за ползване от И.И.К. ЕГН **********

И.И.К. ЕГН ********** след прекратяването на брака  ще продължи да носи брачната фамилия- К..

 

Страните нямат претенции за издръжка помежду си.

 

Страните заявяват, че ако някой от тях е теглил заем, ще си го изплаща лично.

 

Разноските остават така както са направени от всяка страна.

 

 

ОСЪЖДА И.И.К. ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 10 лева /десет лева/, представляваща държавна такса по настоящото производство.

 

ОСЪЖДА  И.Х.К. ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 10 лева /десет лева/, представляваща държавна такса по настоящото производство.

 

 

 

Решението е  окончателно  и  не подлежи на обжалване.

 

 

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

Вярно с оригинала

С.Ч.