Гражданско дело 3618/2017 - Решение - 06-08-2018

Решение по Гражданско дело 3618/2017г.

                                          Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     3094                        06 08 2018  година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      ІІI брачен  състав

 

На   07 06 2018 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

 

Секретар: ДИАНА НАЙЧЕВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр.  дело номер   3618  по описа за 2017 година

 

 

****************************************************************

           По изложените съображения, Съдът

        

                                                        Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕДОСТАВЯ ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ,находящо се в гр .П.  ,**** на ищцата И.А.Н. ЕГН **********,до навършване на пълнолетие от детето Н. Н. ЕГН **********

ОСЪЖДА В.Н. ЕГН **********, да заплати по сметка на ВСС сумата от 60лв. ( шестдесет лева), представляваща държавни такси за производството

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаване на страните за неговото изготвяне пред Пловдивския Окръжен съд.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./ НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

Вярно с оригинала.

Д.Н.