Гражданско дело 2506/2017 - Решение - 30-01-2018

Решение по Гражданско дело 2506/2017г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 336                                      Година 30.01.2018                            Град  ПЛОВДИВ

 

                                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                        ХIII граждански състав

На тридесети януари                                               две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

като разгледа докла.аното от съдията

гражданско дело №2506  по описа за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка с правно основание чл.247 ал.1 от ГПК.

По делото е постъпила молба от а.. Н.А., в качеството му на п.... на А.М.П. ЕГН **********, и И.М.П. ЕГН ********** ***, и.. в прозиводството, с която същите са поискалаи поправка на очевидна фактическа грешка по отношение на диспозитива на постановеното решение № 4053/22.11.2017 г. по отоншение на квотите на съделителите И.М.П., М.И.П. и А.И.П.. Твърди се, че по отношение на коляното на починалата В. М. Г.а, съдът е пропуснал един от наследниците – Д.И.К..

Ответната страна не взема становище по искането за поправка на очевидна фактическа грешка.

Съдът намира, че на основание чл. 247 ал.3 от ГПК, не следва да призовава страните в открито съдебно заседание.

Видно от приетото като доказателство по делото Удостоверение за наследници на В. М. Г.а, се установява, че същата след смъртта си е оставила като наследници по закон И.М.П. – с... на починалата й д. Р.... А.... М... и двамата им с.а М.И.П. и А.И.П., както и Д.И.К. – с. на другата нейна п. д. С... А... К....

Така наследствените 1/6 идеални части на В. Г.а се разделят както следва на 1/12 идеални части за  И.М.П., М.И.П. и А.И.П. и 1/12 идеални части за Д.И.К..

 Или всеки от съделителите И.М.П., М.И.П. и А.И.П. притежава по 1/36 идеални части, приравнени на 2/72 идеални части, а съделителя Д.И.К. притежава 6/72 идеални части.

Воден от гореизложеното, съдът

 

Р         Е         Ш        И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на основание чл.247 ал.1 от ГПК, като в Съдебно решение № 4053/22.11.2017 г. постановено по гр. Дело № 2506/2017 г. по описа на ПРС, XIII гр. с., на страница осма, ред осми, след израза:“... по 6/72 ид. ч.“, да се чете: за „Д.И.К.“; а квотите на съсобственост за И.М.П., М.И.П. и А.И.П. да се четат: „2/72“ идеални части.

                       РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Пловдив в двуседмичен срок  от съобщаване на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева- Гургова.

 

            Вярно с оригинала.

            М.Х.