Гражданско дело 20701/2017 - Решение - 02-08-2018

Решение по Гражданско дело 20701/2017г.

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер         3065                02.08.2018   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Пловдивски Районен съд                                                      І брачен състав

На втори август две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание на двадесет и пети юни две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

 

 

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

 

 

Секретар: Василена Стефанова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  20701                                                по описа за   2017 година

 

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.Д.Г.-А., с ЕГН **********, с адрес: *** и И.А.А., с ЕГН **********, с адрес: *** на *** г. с Акт за граждански брак № ***/***г., като дълбоко и непоправимо разстроен без да се произнася по въпроса относно вината.

ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения между детето Д. И. А., с ЕГН ********** и бащата И.А.А., с ЕГН ********** както следва: до навършване на ***годишна възраст всяка първа и трета неделя от месеца - от 10.00 часа до 18.00 часа в присъствието на майката или посочено от нея лице, както и всяка втора и четвърта сряда от месеца от 16.00 часа до 19.00 часа в присъствието на майката или посочено от нея лице; след навършване на ***годишна възраст всяка първа и трета неделя от месеца - от 10.00 часа до 18.00 часа без присъствието на майката или посочено от нея лице, както и всяка втора и четвърта сряда от месеца от 16.00 часа до 19.00 часа без присъствието на майката или посочено от нея лице; след навършване на ***годишна възраст всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя с преспиване; след навършване на ***годишна възраст една седмица през лятото, която не съвпада с платения годишен отпуск на майката; след навършване на ***годишна възраст Коледните празници през всяка четна година и Великденските празници през всяка нечетна година с преспиване; всяка година във времето, през което майката ползва платен годишен отпуск не се прилага общият режим на лични отношения на бащата с детето.

ОСЪЖДА бащата И.А.А., с ЕГН ********** да заплаща на Д. И. А., с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител М.Д.Г.-А., с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 190,00 лв. /сто и деветдесет лева/, считано от влизане на решението за прекратяване на брака в сила до настъпване на законоустановена причина за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над 190 лв. до пълния претендиран размер от 300 лв.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.49, ал.4 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето Д. И. А., с ЕГН ********** на майката М.Д.Г.-А., с ЕГН **********, като определя местоживеене на детето при майката.

ПОСТАНОВЯВА съпругата М.Д.Г.-А., с ЕГН ********** да възстанови предбрачното фамилно име, а именно: Г..

ПРЕДОСТАВЯ на съпругата М.Д.Г.-А., с ЕГН ********** ползването на семейното жилище на адрес: ***, собственост на р. й.

След развода съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

ОСЪЖДА И.А.А., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 293,60 лева /двеста деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/, представляващи дължими държавни такси по настоящото производство.

ОСЪЖДА М.Д.Г.-А., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 20,00 лева /двадесет лева/, представляващи дължими държавни такси по настоящото производство.

ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на решението съгласно чл. 242 ал.1 от ГПК в частта относно присъдената издръжка.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд - Пловдив.

 

СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

Вярно с оригинала.

С.А.