Гражданско дело 20629/2017 - Решение - 03-08-2018

Решение по Гражданско дело 20629/2017г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     3086                       /03 08 2018 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 бр състав

На   03 08 2018 година

 

В   закрито  заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр.  дело номер 20629 по описа за 2017 година

намери за установено следното:

 

***********************************************************

 

                                      Р    Е    Ш    И   :

          

         ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ПОСТАНОВЕНОТО  ОПРЕДЕЛЕНИЕ , ОБЕКТИВИРАНО В ПРОТОКОЛ ОТ 10 05 2018 Г  ,КАТО   НА СТР  2 ОТ СЪЩИЯ , в частта за дължимите държавни такси в производството     ВМЕСТО ПОСОЧЕНОТО:.,, ,, Х. В. ЕГН **********,, . 

 ДА СЕ ЧЕТЕ,, Х.Д.В. ЕГН **********,,

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд –Пловдив

 

                РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п./  НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Вярно с оригинала.

Д.Н.