Гражданско дело 17758/2017 - Определение - 16-08-2018

Определение по Гражданско дело 17758/2017г.

                                           О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е  № 8190

 

                                      16.08.2018 г., гр. Пловдив

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в закрито заседание на шестнадесети август  две хиляди и  осемнадесета година , в състав :

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 17758  по описа на съда за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното :

 …………………………………………………………………………………..

         Ето защо съдът

 

                                     О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

         НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 231 от  ГПК  ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №  17758/2017 г. на ПРС – ІІ бр. състав.

         Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на  страните.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР