Гражданско дело 1739/2017 - Определение - 07-09-2017

Определение по Гражданско дело 1739/2017г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ   № 8380

 гр. Пловдив,07 09 2017г .

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 3 бр. състав в закрито съдебно заседание  на 07 09 2017 година, в състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Недялка Вълчева

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          По изложените съображения съдът

            

                                                  ОПРЕДЕЛИ:

 

          ВРЪЩА искова молба на Р.А.Л. ЕГН ********** – действащ лично и със съгласието на своята м. А.Ц.К. ЕГН ********** , против  А.Л.А. ЕГН ********** , на основание чл 127 А от СК

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №1739/2017г. на ПРС-3 бр. с. 

 

Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на молителката. 

 

 

 

                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п./Н.Вълчева/

 

          Вярно с оригинала

          ВД