Гражданско дело 17325/2017 - Решение - 30-07-2019

Решение по Гражданско дело 17325/2017г.

                                          Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер      3226                30 07 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      ІІІ брачен  състав

 

На   11 06 2019 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

 

Секретар : МАРИЯНА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно дело номер 17325 по описа за 2017 година,

 

Р     Е     Ш     И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Ж.Г.Г. ЕГН ********** И Н.А.Г. ЕГН ********** *** на ***година с Акт № ***/*** година, като дълбоко и непоправимо разстроен.

ВИНА за настъпилото разстройство на брака имат двамата съпрузи.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо роденото от брака дете А.Ж.Г. ЕГН **********   на бащата Ж.Г.Г. ЕГН **********  , като  определя местоживеене на детето при бащата.                   

ОПРЕДЕЛЯ   режим за осъществяване на лични отношения между майката Н.А.Г. ЕГН ********** ,  и детето А.Ж.Г. ЕГН **********   , както следва: всяка първа и  трета седмица на месеца за времето от 18 часа в  петък до 18,00 часа в неделя, с преспиване; както и 5 дни по време на пролетната ученическа ваканция, първата половина от Коледната ваканция на детето всяка четна година и втората половина от Коледната ваканция на детето всяка нечетна година ,в продължение на един месец през лятото, който  не съвпада с годишния отпуск на бащата, както и  за по 3 часа на рождения ден на детето

 

 

 

ПРЕДОСТАВЯ  ползването на семейното жилище, находящо се в ***, на съпруга  Ж.Г.Г. ЕГН **********

ОСЪЖДА Н.А.Г. ЕГН **********  ,  да заплаща на малолетното  си дете А.Ж.Г. ЕГН **********    , чрез неговия  баща и законен представител Ж.Г.Г. ЕГН ********** ,издръжка в размер на по 140 лв. /сто и четиридесет  лева/ месечно , начиная от 31 10 2017г ,до навършване на пълнолетие от детето или настъпване на други обстоятелства ,водещи до изменение или прекратяване на задължението за издръжка ,ведно със законната лихва при забава . Издръжката ще се заплаща до 10-то число на текущия месец .

ОСЪЖДА Н.А.Г. ЕГН **********  ,  да заплати на малолетното  си дете А.Ж.Г. ЕГН **********    , чрез неговия  баща и законен представител Ж.Г.Г. ЕГН ********** ,издръжка за изминал период от време , а именно –за периода от  12 02 2017г до 30 10 2017г, в размер на по 140 лв / сто и четиридесет/ месечно ,ведно със законната лихва от падежа до окончателното изплащане на дължимата сума  .

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачната си фамилия –А..

ОСЪЖДА Н.А.Г. ЕГН **********  , да заплати по сметка на ПРС сумата от 287,60 лв. (двеста  осемдесет и седем  лв и шестдесет ст), представляваща държавни такси за настоящото производство. 

ОСЪЖДА Ж.Г.Г. ЕГН **********    , да заплати по сметка на ПРС сумата от 30 лв.(тридесет лева), представляваща държавни такси за настоящото производство. 

 

Решението подлежи на обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд  в 2 – седмичен срок  от съобщението за изготвянето му.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Недялка Вълчева

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.