Гражданско дело 16755/2017 - Определение - 16-04-2018

Определение по Гражданско дело 16755/2017г.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер    3797                                 Година 16.04.2018 г.                            Град ПЛОВДИВ

 

Пловдивски  Районен съд                                                                             ХІІI гр.състав

На  шестнадесети април                                                                                              Година 2018

В закрито заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр. дело номер 16755  по описа за 2018 година

 

                        Производството е по иск с правно основание член 55 ал.1, предл. 1 от  ЗЗД.            ......................................................................................................................

                Водим от горното съдът,

 

О   П    Р    Е    Д    Е    Л    И:

                 

            ПРЕКРАТЯВА  като НЕДОПУСТИМО производството по гражданско дело № 16755 по описа за 2017 г. на Пловдивския районен съд, в което е предявен иск да бъде осъден ответника А.Б.П. ЕГН ********** ***, да му изплати сумата от 1 500,00 лева, представляваща платена без основание издръжка за периода м. ю...г. до м. а.... от по 100,00 лева месечно, ведно със законна лихва считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане.

                       ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството, подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението от страните пред  Окръжен съд – Пловдив.

                                                                 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева – Гургова.

 

Вярно с оригинала.

М.Х.