Гражданско дело 16616/2017 - Решение - 01-08-2018

Решение по Гражданско дело 16616/2017г.

                                            Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 3054

 

                                     гр. Пловдив, 01.08.2018 г.

 

                                      В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в открито заседание на  трети юли    две хиляди и осемнадесета година в състав :

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

При участието на секретаря ТОДОРКА РАДЕВА, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 16616  по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното :

……………………………………………………………………………..

         С оглед гореизложеното,  съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         РАЗРЕШАВА на малолетното дете А. В. Р., ЕГН ********** чрез нейната майка и законен представител С.П.П., ЕГН **********, двете със съдебен адрес ***, п., а.  Р.Н.,  да бъде издаден нов /или подновен срока на досегашния/ паспорт за задгранично пътуване, без за това да е необходимо съгласието на бащата В.И.Р., ЕГН ********** ***.

РАЗРЕШАВА на  малолетното дете  А. В. Р., ЕГН ********** чрез нейната майка и законен представител С.П.П., ЕГН **********, двете със съдебен адрес ***, п., а.  Р.Н.,     да пътува извън Б. в страните от Е. с. и граничещите с Б. държави – С., М. и Т., за срок от пет години, считано 03,07,2018 г., придружавано от майката или друго упълномощено от нея лице, като това излизане бъде съобразено и е извън периодите на режима на лични отношения между бащата и детето, определен с Решение № 4120/04,11,2014 г. на ПдРС, по гр.д.№ 5372/2014 г. , влязло в сила на 27,11,2014 г., а именно:  след изтичане на второто тримесечие   режимът за лични контакти между бащата и детето да бъде следният - през седмица от 17,00 часа в петък до 16,00ч. в неделя през есенно-зимния период, считано от 15.09. до 15.03, и от 17,00 часа в петък до 18,00 часа в неделя през пролетно-летния период, считано от 15.03. до 15.09.,както и на два пъти по 15 дни през лятото, които не съвпадат с годишния отпуск на майката, като майката е длъжна да информира бащата кога ще ползва илатения си годишен отпуск до 01.06. на съответната година; За Коледните празници на всяка нечетна година, считано от 24.12. - 17,00 часа до 29.12. - 17,00 часа; За Новогодишняте празници на всяка четна година без 2014г., считано от 29.12. - 17,00 часа до 02.01. - 17,00 часа; За Великденските празници на всяка четна година, считано от 17,00 часа на Велики петък до 17,00 часа в Неделя; по 2 часа на рождения ден на детето всяка година и по 4 часа за рождения ден на бащата всяка година. Когато бащата не взема детето от учебни занятия иди занималня, майката е длъжна да му го предаде в съответния час пред жилищния блок, в който живее. Режимът за лични контакти да започне да се изпълнява от 27.09.2014г., когато ще бъде първата среща на бащата с детето.  

  Разноските по делото се поемат от страните така, както са направени до момента.

         Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР