Гражданско дело 15894/2017 - Решение - 06-08-2018

Решение по Гражданско дело 15894/2017г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    3102        / 06 08 2018 година         град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                              ІІІ брачен  състав

 

На   14 06 2018 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: ДИАНА НАЙЧЕВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА брачно дело номер 15894по описа за 2017 година намери за установено следното:

 

***************************************************************

РЕШИ:

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо малолетното дете К.И.Я. ЕГН ********** на бащата И.К.Я. ЕГН **********   ,като определя местоживеенето на детето при бащата.

ОПРЕДЕЛЯ режим за осъществяване на лични отношения между майката Е.В.А. ЕГН ********** и детето К.И.Я. ЕГН ********** , както следва: всяка първа и трета събота и неделя от 10 до 17ч , без приспиване, в присъствие на бащата или посочено от него лице, както и всяка седмица във вторник и сряда от 17 до 19 ч ,в присъствие на бащата или посочено от него лице

ОСЪЖДА Е.В.А. ЕГН ********** , да заплаща месечна издръжка на малолетното си дете К.И.Я. ЕГН ********** ,в размер на 130 /сто и тридесет / лева, считано от 09 10 2017г, до навършване на пълнолетие от детето или настъпване на друга причина , водеща до промяната или отпадането на това задължение , ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, от падежа до окончателното и изплащане

ОСЪЖДА Е.В.А. ЕГН ********** да заплати държавна такса в размер на 20 /двадесет / лева по сметка на ВСС.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаване на страните за неговото изготвяне пред Пловдивския Окръжен съд.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

Вярно с оригинала.

Д.Н.