Гражданско дело 15747/2017 - Решение - 22-06-2018

Решение по Гражданско дело 15747/2017г.

                                          Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  2503                          22 06 2018 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На  08 05 2018 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

 

Секретар :Диана Найчева  

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 15747по описа за 2017 година,

 

Р     Е     Ш     И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между  Н.Д. Г. ЕГН ********** И С.Т.Г. ЕГН ********** ***   на  *** с Акт № ********* година на Община П. , като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината .

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи брачната си фамилия –Г. .

ОСЪЖДА Н.Д. Г. ЕГН **********, да заплати по сметка на ВСС сумата от 30 лв. (тридесет лева), представляваща държавни такси за настоящото производство.

 ОСЪЖДА С.Т.Г. ЕГН **********  да заплати по сметка на ВСС сумата от 30 лв. (тридесет  лева), представляваща държавни такси за настоящото производство.

 Решението подлежи на обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд  в 2 – седмичен срок  от съобщението за изготвянето му.


****************************************************************

 

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :/ п./ НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

Вярно с оригинала.

Д.Н.