Гражданско дело 15747/2017 - Решение - 03-08-2018

Решение по Гражданско дело 15747/2017г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 3084                                    /03 08 2018 година                    град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На  03 08 2018 година

 

В закрито заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 15747 по описа за 2017 година

намери за установено следното:

 

*********************************************************

        

                                      

                                         Р    Е    Ш    И   :

          

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ №2503/22 06 2018 г на ПРС, 3 брачен състав  по гр дело №15747/2017 г , КАТО  ВМЕСТО  ,, ,,Г.,,  ,,    ФАМИЛНОТО ИМЕ НА ИЩЦАТА  ДА СЕ ЧЕТЕ  ,, ,,Г.,,

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд - Пловдив.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :/П./ НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Вярно с оригинала.

Д.Н.