Гражданско дело 1503/2017 - Решение - 06-10-2017

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 3434                                Година 06.10.2017                        Град  ПЛОВДИВ

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                                 ХIII граждански състав

На двадесет и осми септември                                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Личева-Гургова

 

Секретар: МАРИЯ  ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №1503 по описа за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид:

                        Производство по реда на член 549 и сл. от ГПК във връзка с член 14 ал.1 и член 16 от ЗЛС.

            ...........................................................................................................................................................................

Мотивиран от изложеното, съдът:

 

Р Е Ш И:

 

                       На основание чл. 14 от ЗЛС, ОБЯВЯВА СМЪРТТА на В... Н... К... роден на *** *** район „С...”.

           На основание чл. 16, ал. 2 от ЗЛС, ОПРЕДЕЛЯ година на настъпване на смъртта на В... Н...К... - ....

           ДА СЕ ИЗДАДЕ АКТ за СМЪРТ на името на В... Н... К..., бивш жител ***, като за година на смъртта се впише – ... и място на смъртта – гр. П....

           Препис от влязлото в сила решение, на основание чл. 59 от ЗГР да се изпрати на Община Пловдив – Район „С...”, за издаване на АКТ за СМЪРТ на В... Н.... К..., бивш жител ***.

           РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Пловдивски окръжен съд, в двуседмичен дневен срок от връчването му на страните.

           

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/ Мария Личева – Гургова.

 

            Вярно с оригинала

            М.Х.