Гражданско дело 1503/2017 - Решение - 04-12-2017

Решение по Гражданско дело 1503/2017г.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО РЕШЕНИЕ

 

Номер 4249                                  Година 04.12.2017                            Град  ПЛОВДИВ

 

      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                          ХІІІ граждански състав

На четвърти декември                                       две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 1503 по описа за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

Производство по чл.250 от ГПК.

.............................................................................................................................................................................................................................

Водим от горното, съдът:

 

Р   Е   Ш   И

 

ДОПЪЛВА на основание чл.250 ал.1 от ГПК, Решение №3434 от 06.10.2017 г. като в диспозитива на същото, на страница втора, ред седемнадесети от горе – надолу, след израза: ”ОПРЕДЕЛЯ дата и година на настъпване на с.... на В... Н... К... - ” , да се добави израза: ........... и на ред двадесети, след израза: ” бивш жител ***, като за ...” , да се добави израза: ”дата и година на с.... се впише ......

            РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок  от съобщението до страните за  постановяването му.

 

                                             Районен съдия: /П/ мАРИЯ ЛИЧЕВА- ГУРГОВА.

 

ВЯРНО с оригинала.

М.Х.