Гражданско дело 13628/2017 - Решение - 04-07-2019

Решение по Гражданско дело 13628/2017г.

                                            Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                     

                                      № 2807

 

                                      гр. Пловдив, 04.07.2019 г.

 

                                      В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в открито заседание на  тридесети май   две хиляди и деветнадесета година в състав :

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

При участието на секретаря ТОДОРКА РАДЕВА, като разгледа докладваното от съдията гр. дело №  13628  по описа на съда за 2017г., намира за установено следното:

……………………………………………………………………………..

По изложените съображения, съдът

 

                                      Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА брака между  Л.С.Д., ЕГН ********** ***   и   В.Д.Д., ЕГН ********** ***,  сключен на   ******г. с   Акт за граждански брак № ******г. на Община   П., като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, на основание чл. 49, ал.1 от СК.

         ВИНА ЗА РАЗСТРОЙСТВОТО на брака има В.Д.Д., ЕГН ********** .

         СЛЕД прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име –  И.

         ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в  с. Д. м., обл. П., ******** се предоставя на  Л.С.Д., ЕГН **********.

         СЪПРУЗИТЕ  не  дължат издръжка помежду си.

         ОСЪЖДА  В.Д.Д., ЕГН ********** ***   да заплати по сметка на ПдРС в полза на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25,00 /двадесет и пет / лева, КАКТО И сумата от 300,00 / триста/ лева за особен представител по делото.

         ОСЪЖДА   В.Д.Д., ЕГН ********** ***   да заплати на Л.С.Д., ЕГН ********** ***     сумата от 27,00 / двадесет  и седем/ лева – направени разноски по делото.

         Решението подлежи на обжалване  пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР