Гражданско дело 13310/2017 - Решение - 04-12-2017

Решение по Гражданско дело 13310/2017г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 4248

 

гр. Пловдив, 04.12.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Пловдивски районен съд, ІІ-ри гр. състав в закрито съдебно заседание на четвърти декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Славова гражданско дело № 13310 по описа на съда за 2017г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

…………………………………………………………………………………………………

Мотивиран от горното съдът

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 3749 от 27.10.2017г, постановено по гр. дело № 13310/2017г.по описа на ПРС, ІІ – ри гр. състав, като в диспозитива на същото следва да се чете, че е допуснато настаняване на детето в ЦНСТ гр. Пловдив, ***.

 Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пловдивския окръжен съд в 1 – седмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                       Районен съдия: /п/

                                                                                                /Диляна Славова/

Вярно с оригинала

РС