Гражданско дело 13058/2017 - Решение - 09-10-2017

Решение по Гражданско дело 13058/2017г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3455                                  09.10.2017 година                            град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVI граждански състав, в публично заседание на деветнадесети септември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР ТОЧЕВСКИ                                                   

при участието на секретаря Ангелина Димитрова и прокурора Стефан Илиев,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 13058 по описа на съда за 2017 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по чл. 26 ал. 1, вр. чл. 25 ал. 1 т. 2 от Закона за закрила на детето.

……………………………………………………………………………………..

Поради изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА настаняването по съдебен ред на непълнолетния С.Т.К., ЕГН: **********, роден на *** г. от майка- Х.Т.К., ЕГН: ********** и баща- Т.А.К., ЕГН: ********** (по акт за раждане № *** г. на Община ***, район „***“), в специализирана институция- Кризисен център ****, за срок от шест месеца, считано от датата на настаняването му там по административен ред- 26.07.2017 г.

 

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане”- Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                      СЪДИЯ :/п/

Вярно с оригинала.

АД