Гражданско дело 12009/2017 - Решение - 30-03-2018

Решение по Гражданско дело 12009/2017г.

                                      Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 1128

 

                                      Гр. Пловдив, 30.03.2018 г.

 

                                      В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ бр.с.  в открито съдебно заседание на  тридесети март  две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ  ДИМИТРОВ

 

 Като разгледа докладваното от съдията брачно дело № 12009 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното :

         ………………………………………………………………………..

Мотивиран от изложеното, съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

             ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и в диспозитива на Решение № 4166/29.11.2017г. г..  по бр.д. № 12009/2017г. на ПРС, ІІ бр. състав, като навсякъде в мотивите и  в диспозитива на решението  като  фамилно  име на о.  - вместо “И.”, да се чете “С.”.

Решението е окончателно.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/Г.ДИМИТРОВ

 

Вярно с оригинала.

М.К.