Гражданско дело 11429/2017 - Решение - 07-08-2018

Решение по Гражданско дело 11429/2017г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

  3105                      07 08 2018 година                            град Пловдив

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, III брачен състав, в публично заседание на   14 06 2018 година, в състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

                                                                  

при участието на секретаря  Диана Найчева ,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 11429 по описа на съда за 2017 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

*********************************************************

Р    Е    Ш    И:

 

 

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на м.д.  А. – А. В.Р. ЕГН ********** от при майката  Д.Д.К. ЕГН ********** на  адреса на  майката в А.;

 

ИЗМЕНЯ  ПОСТАНОВЕНИТЕ с Решение № 2660/2010 по гр. д. № 13884 по описа за 2009 г. на Пловдивски Районен съд, 3 бр.с. мерки относно  режим на лични отношения между бащата В.С.Р. ЕГН **********  и детето А. – А. В.Р. ЕГН **********, както следва: 10 дни през Коледната ваканция и 30 дни през лятната ваканция, което време не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

 

РАЗРЕШАВА детето А. – АЛ. В.Р. ЕГН **********, да пътува извън пределите на Р. Б. до А. и обратно,КАКТО И ДО ДЪРЖАВИТЕ –ЧЛЕНКИ НА* , придружавано  от своята майка и законен представител Д.Д.К. ЕГН **********, неограничен брой пъти , ЕЖЕГОДНО В ПЕРИОДИТЕ от ***, както и от ******  , за срок от пет години  ,начиная от влизане на настоящото решение в сила ,без да е необходимо за целта съгласието на бащата  В.С.Р. ЕГН ********** 

 

ОСЪЖДА В.С.Р. ЕГН **********,  да заплати по сметка на ВСС сумата от 60 лева /шестдесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщаване на страните за неговото изготвяне, пред Пловдивския Окръжен съд.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./ НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

         Вярно с оригинала.

          Д.Н.