Гражданско дело 9313/2016 - Решение - 17-10-2016

Решение по Гражданско дело 9313/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 3035/  17.10.2016 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на двадесети септември 2016 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 9313 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

...............................................................................................................................................

 По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между А.А.А. ***, ЕГН ********** и Е.Н.А. ***, ЕГН **********,*** на ****** г. с Акт № ****** г., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо апартамент под наем, находящо се в гр. П., *************, се предоставя на съпругата А.А.А..

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачната си фамилия – Д.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинла.

ТР