Гражданско дело 8756/2016 - Определение - 21-11-2017

Определение по Гражданско дело 8756/2016г.

ПРОТОКОЛ № 10856

 

 

Година 2017                                                                     град Пловдив

Пловдивски районен съд                               ІV граждански състав

На двадесет и първи ноември                                                 2017 година

В публично заседание в следния състав:

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

Секретар: Диана Димитрова.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Тенева

гражданско дело  номер 8756 по описа за  2016 година.

На именното повикване в  15:44 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ С.А.К. - редовно призована, не се явява и не се представлява.

         ОТВЕТНИКЪТ Н.А.Д. - редовно призован, не се явява, не се явява и не се представлява.

         ОТВЕТНИКЪТ П.Д.Д. - редовно призована, не се явява и не се представлява.

        

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО:

          Постъпила е молба по делото, с която уведомяват съда, че са постигнали извънсъдебно споразумение.

Съдът намира, че искането е относимо и допустимо и следва да бъде  уважено.

Ето защо   

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 8756/2016 година, по описа на ПРС – ІV гр. с., на основание чл. 232 от ГПК, поради оттегляне на иска.

ОСЪЖДА С.А.К. - ЕГН ********** с адрес: ***,  да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС сумата от 100 лв.(сто лева) държавна такса за производството.

         Определението подлежи на обжалване пред ПОС, с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните.

 

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в С.З.

         ЗАСЕДАНИЕТО се закри в 15:45 часа.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

                                                                  СЕКРЕТАР:  / П /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.