Гражданско дело 8498/2016 - Решение - 12-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е N

Р Е Ш Е Н И Е  N 2997

 

Град Пловдив, 12.10.2016 г.

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, VІ граждански състав, на двадесет и шести септември през две хиляди и шестнадесета година, в публично съдебно заседание, в състав:

                                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ЖИВКА ПЕТРОВА

 

при секретаря Петя Карабиберова,

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 8498 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава ІІ от ЗЗДН.

***********************************

Мотивиран от изложеното, Съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОТХВЪРЛЯ подадената от Д.А.Н. с ЕГН: **********, с адрес: ***, молба за предприемане на мерки по реда на ЗЗДН за извършен акт на домашно насилие от ответника Е.А.Н., ЕГН: **********, с адрес: ***, осъществен на 07.06.2016 г., и изразяващ се в обиди и нанасяне на удар в лицето на молителката.

ОСЪЖДА Д.А.Н. с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати по сметка на ПРС дължимата за производство ДТ в размер на 25,00 лв.

ОСЪЖДА Д.А.Н. с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати на Е.А.Н., ЕГН: **********, с адрес: ***,00 лв. – разноски по делото.

 

            Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в 7 - дневен срок от връчването му.

            ДА СЕ СЕЗИРА съответната Дирекция „Социално подпомагане“ - по постоянния адрес на молителката, с изпращане на препис от решението.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п/

 

            Вярно с оригинала!

            П. К.