Гражданско дело 8272/2016 - Решение - 31-10-2016

Решение по Гражданско дело 8272/2016г.

 

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер        3255                 31.10.2016   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      І брачен състав

На тридесет и първи  октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на дванадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  8272                                                          по описа за 2016 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Молба с правна квалификация чл.49 ал.4 от СК.

...............................................................................................................................

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Т.З.Х., ЕГН **********, с адрес: *** и Ч.Й.Х., ЕГН **********, с адрес: ***, сключен на ***г. в ***, за което е съставен Акт за граждански брак № ***/***г., като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.49, ал.4 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПОСТАНОВЯВА след развода Т.З.Х., ЕГН ********** да запази брачното фамилно име, а именно: Х..

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, с адрес: *** на Ч.Й.Х., ЕГН **********.

Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

По време на брака страните не са придобивали недвижими имоти в режим на съпружеска имуществена общност.

Съпрузите са си поделили извънсъдебно придобитите по време на брака движими вещи и са си предали владението на тези вещи.

Страните заявяват, че всички евентуално поети по време на брака финансови задължения ще се изплащат занапред от съпруга, който ги е поел.

Съпрузите декларират, че нямат никакви претенции един към друг и са уредили всички имуществени отношения помежду си.

ОСЪЖДА Ч.Й.Х., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 15,00 лева /петнадесет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

ОСЪЖДА Т.З.Х., ЕГН **********  да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 15,00 лева /петнадесет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

Вярно с оригинала.

С.А.