Гражданско дело 8089/2016 - Решение - 13-10-2016

Решение по Гражданско дело 8089/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   3007                      13 10 2016година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   06 10 2016 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Иванка Боева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 8089 по описа за 2016 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

          *************************************************************************************************************

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Б.Р.З. ЕГН ********** И П.А.З. ЕГН **********    , сключен  на ********   година в гр.  П.,  за което е съставен Акт за граждански брак №***/********г . – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на Община  П.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

1.   Страните са съгласни бракът им, сключен на ********г. в гр. П., да бъде прекратен по тяхно сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, без съдът да издирва мотивите им за прекратяване на брака и без да се произнася по въпроса за вината.

2.   Местоживеенето на детето Д. П. З. ще бъде при майката Б.Р.З..

3.   Родителските права по отношение на детето Д. П. З. ЕГН **********  ще се упражняват от майката Б.Р.З. ЕГН **********

4.   Личните отношения на детето  Д. П. З. ЕГН ********** с бащата П.А.З. ЕГН ********** се уреждат по следния начин:БАЩАТА ЩЕ ИМА ПРАВО ДА ВЗЕМА ДЕТЕТО КАКТО СЛЕДВА - Всеки петък, събота и неделя от месеца с преспиване, с начало петък 18:00ч и край - неделя 19:00ч. и един месец през лятото, когато не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

5.   Бащата П.А.З. ЕГН **********  заплаща месечна издръжка  НА ДЪЩЕРЯ СИ Д. П. З. ЕГН ********** в размер на 120 лв, считано от постановяване на решението ,до настъпването на законовите последици за нейното изменение.

 

 

6.   Семейното жилище, което не е собственост на нито един от двамата съпрузи, находящо се в гр. П., ЖК Т. **, вх. **, ет.**, ап.**, ще бъде ползвано от  съпругата Б.Р.З. ЕГН **********

7.   След прекратяване на брака страните не си дължат издръжка един на друг.

 

8.   След прекратяване на брака, съпругата Б.Р.З.  ЕГН **********  ЩЕ НОСИ брачното си фамилно име З. .

 

С настоящото подписалите го страни заявяват, че уреждат всички свои лични и имуществени отношения след развода и нямат други претенции един към друг.

ОСЪЖДА Б.Р.З.  ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 20 лв. /двадесет лева  /, представляващи държавни такси за настоящото производство.

 

ОСЪЖДА П.А.З. ЕГН **********  да заплати по сметка на ВСС сумата от 96,40 лв . /  деветдесет и шест  лева и четиридесет ст /, представляващи държавни такси за настоящото производство.

 

Решението не подлежи на обжалване.

    

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.