Гражданско дело 7657/2016 - Решение - 31-10-2016

Решение по Гражданско дело 7657/2016г.

 

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер        3254/                 31.10.2016   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      І брачен състав

На тридесет и първи  октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на дванадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  7657                                                          по описа за 2016 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Молба с правна квалификация чл.49 ал.4 от СК.

...............................................................................................................................

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Т.И.К., ЕГН **********, с адрес: *** и И.П.К., ЕГН **********, с адрес: ***, сключен на ***г. в ***, за което е съставен Акт за граждански брак № ***/***г., като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.49, ал.4 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПОСТАНОВЯВА след развода И.П.К., ЕГН ********** да възстанови предбрачното фамилно име, а именно: Д.

Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

Страните декларират, че не са придобили по време на брака недвижими имоти и моторни превозни средства, които да представляват съпружеска имуществена общност. Движимите вещи, които са придобили са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

ОСЪЖДА Т.И.К., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 15,00 лева /петнадесет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

ОСЪЖДА И.П.К., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 15,00 лева /петнадесет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.