Гражданско дело 7463/2016 - Решение - 12-10-2016

Решение по Гражданско дело 7463/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  2992                      12 10 2016 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   27 09 2016 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Иванка Боева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 7463 по описа за 2016 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

          *********************************************************************************************************

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между А.И.И. ЕГН ********** И М.И.И. ЕГН **********, сключен  на ********  година в гр. А. област , Л. ,  за което е съставен Акт за граждански брак № ***/******** година  – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на Община А. ,ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Упражняването на родителските права по отношение на непълнолетното  дете  на страните К. М. И. се предоставя на майката А.И.И.,като се определя местоживеене на детето при майката .

 

Режим за лични контакти -Бащата М.И.  И.  ЕГН ********** ще има право да се вижда с детето К. М. И.  ЕГН **********,както следва -всяка втора и четвърта събота и неделя в месеца ,от 9.00 часа в събота, до 17.00 часа в неделя, с преспиване в жилището, което бащата обитава, както и двадесет дни през лятото по време на платения годишен отпуск НА БАЩАТА , като това време не трябва да съвпада с отпуска на майката.

2.Бащата М.И.И.  СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ЗАПЛАЩА месечна издръжка  НА СИНА СИ К. М. И.  ЕГН **********,в размер на 180 / сто и осемдесет / лева, считано от 01.06.2015г. до настъпване на обстоятелства водещи до промяна на това задължение.

3.Ползуване на семейното жилище: Съпрузите от три години не обитават семейно жилище по смисъла на закона  ,като не излагат претенции за ползването му

4.Съпрузите нямат придобити с общи средства влогове по време на брака.

5.Нямат възникнали по време на брака задължения,по които да са солидарно отговорни  .

6.Нямат взаимни претенции за издръжка.

7.След прекратяване на брака съпругата А.И.И. ще продължи да носи брачното  фамилно име.

8.  Разноските по делото ще се поемат от всяка от страните ,както са
направени.

 

     ОСЪЖДА А.И.И. ЕГН ********** И да заплати по сметка на ВСС сумата от 20лв. /двадесет лв/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА М.И.И. ЕГН **********, да заплати по сметка на ВСС сумата от 149,60 лв. /сто четиридесет и девет лв и шестдесет ст  /, представляваща държавна такса за настоящото производство

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.