Гражданско дело 7145/2016 - Решение - 27-10-2016

Решение по Гражданско дело 7145/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 3183/  27.10.2016 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на шести октомври 2016 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар Тодорка Радева

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 7145 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба с правна квалификация чл. 50 от СК, предявена от Н.К.Д. ***, ЕГН ********** и М.Л.Д. ***, ЕГН **********.

***********************************************************************

 По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Н.К.Д. ***, ЕГН ********** и М.Л.Д. ***, ЕГН **********,*** на **** г. с Акт № *****  г., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. П., ЖК *****, се предоставя на съпругата Н.К.Д..

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачната си фамилия – М.

Съпрузите заявяват, че задълженията поети от страните ще останат така, както са поети от тях до момента.

Разноските по делото остават така, както са направени до момента.

            С настоящото споразумение страните уреждат личните си и имуществени отношения и заявяват, че нямат взаимни претенции един към друг във връзка с прекратяване на брака.

ОСЪЖДА Н.К.Д. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС сумата от 10 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА М.Л.Д. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС сумата от 10 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./ Георги Димитров

 

      Вярно с оригинала

      С.Ч.