Гражданско дело 6368/2016 - Решение - 22-06-2016

Решение по Гражданско дело 6368/2016г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер            2145/             22.06.2016   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      І брачен състав

На двадесет и втори  юни две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на седемнадесети юни две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  6368                                                             по описа за 2016 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

...............................................................................................................................

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Б.Д.С., с ЕГН **********, с адрес: *** и В.Б.С., с ЕГН **********, с адрес: ***, сключен на *** в ***, за което е съставен Акт за граждански брак № ***-*** от *** по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51, ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПОСТАНОВЯВА след развода Б.Д.С., с ЕГН ********** да запази брачното фамилно име С..

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в ************ на Б.Д.С., с ЕГН **********.

Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

Страните декларират, че нямат неподелени движими вещи, придобити по време на брака. Нямат общи влогове в банки и нямат претенции един към друг за влоговете на веки от тях.

ОСЪЖДА В.Б.С., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 10,00 лева /десет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

ОСЪЖДА Б.Д.С., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 10,00 лева /десет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.   

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

Вярно с оригинала.

С.А.