Гражданско дело 5944/2016 - Определение - 31-05-2016

Определение по Гражданско дело 5944/2016г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  4800                       Година      2016                   Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                            V граждански състав

На  тридесет и първи май                           Година 2016

В      закрито   заседание в следния състав:

 

                                                       Председател: ДАРИНА МАТЕЕВА

като разгледа докладваното от      съдията

дело номер     5944 по описа за      2016         година

 

 

         Постъпила е молба от „Делта ММ” ЕООД,със съдебен адрес: ***,адв.Н.Д. по делото, с искане производството по делото да бъде прекратено поради отказ на исковата молба.

         С оглед горното и на основание чл.232 от ГПК съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 5944/2016г.,V гр.с.,ПРС.

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването с препис.

 

 

        

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала:

ВК