Гражданско дело 5943/2016 - Решение - 25-10-2016

Решение по Гражданско дело 5943/2016г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер  3140         25.10.2016   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      IV брачен състав

На    двадесет и  пети  октомври          две хиляди и шестнадесета  година

В публично заседание на деветнадесети  октомври                две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

    Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 5943                                                       по описа за   2016 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

*************************************************************

 

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

             ПРЕКРАТЯВА брака между К.Н.Ш., ЕГН ********** и А.Ц.Ш., ЕГН **********, сключен на ***** г. в град П., общ. П.в, обл. П., за което е издаден Акт за граждански брак № **** от общ. П., обл. П. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

  

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 

                        Молителите заявяват, че по време на брака си не са придобивали парични влогове, резултат на съвместен принос, поради които и такива не следва да се делят.

                        Молителите декларират, че не притежават семейно  жилище

                        В случай, че по време на брака са направени задължения- заеми, кредити и други подобни, молителите  се договарят, че ще се изплащат занапред от съпруга, който ги е направил.

                        След развода съпругата А.Ц.Ш., ЕГН ********** ще носи предбрачното си  фамилно  име-Н.

            Молителите заявяват, че са трудоспособни и издръжка помежду си не си дължат след прекратяването на брака.

 


    По този начин молителите уреждат личните си и имуществени отношения по повод прекратяването на брака си и заявяват, че нямат други претенции един към друг.

 

ОСЪЖДА К.Н.Ш., ЕГН **********  да заплати 10 лв. /десет лева/ по сметка на Районен съд - Пловдив, представляваща държавна такса в производството.

 

ОСЪЖДА А.Ц.Ш., ЕГН ********** да заплати 10 лв. /десет лева/ по сметка на Районен съд - Пловдив, представляваща държавна такса в производството.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

 

                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

Вярно с оригинала

С.Ч.