Гражданско дело 5882/2016 - Решение - 31-10-2016

Решение по Гражданско дело 5882/2016г.

 

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер         3253/                31.10.2016   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      І брачен състав

На тридесет и първи октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на седемнадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  5882                                                     по описа за   2016 година

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.К.М., ЕГН ********** с адрес: *** и М.Р.М., ЕГН ********** с адрес: *** на ***г., за което е бил съставен Акт за граждански брак № ***/***г., като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината.

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата Д.К.М., ЕГН ********** да възстанови предбрачното фамилното име Н.

ОСЪЖДА М.Р.М., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 25,00 лева /двадесет и пет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Д.К.М., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 25,00 лева /двадесет и пет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.