Гражданско дело 5279/2016 - Решение - 12-10-2016

Решение по Гражданско дело 5279/2016г.

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер         2994/              12.10.2015   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      І брачен състав

На дванадесети октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на десети октомври две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  5279                                                    по описа за   2016 година

 

....................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

Р Е Ш И :

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето В.С.В. с ЕГН **********  на бащата С. П. В. с ЕГН **********, с адрес: *** , като определя местоживеене на детето при бащата.

ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения между детето В.С.В. с ЕГН ********** и майката Н.Н.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***, както следва: всяка първа и трета неделя от месеца за по четири часа без преспиване с начален и краен час по споразумение между родителите, ако такова не е постигнато от 10,00 часа до 14,00 часа; също и петнадесет дни през лятото с преспиване по време, което не съвпада с платения годишен отпуск на бащата.

ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на решението съгласно чл.242 ал.2 т.3 ГПК.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

 

СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

Вярно с оригинала.

С.А.