Гражданско дело 5143/2016 - Определение - 24-10-2016

Определение по Гражданско дело 5143/2016г.

П Р О Т О К О Л

 

Година 2016                                                                                       гр. ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                       V  брачен състав

На двадесет и четвърти октомври                                                 2016 година

В  публично заседание в следния състав:

 

                                                           Председател: СВЕТЛАНА НЕДЕЛЕВА

 

Секретар: Анелия Деведжиева

 

Сложи  за  разглеждане  докладвано от  съдията

гр.  дело    5143 по описа  за   2016  година.

На поименното повикване в 16:20 часа се явиха:

 

..................................................................................................................................

СЪДЪТ намира, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави и е в интерес на детето, поради което и същата следва да бъде одобрена. С оглед изчерпване предмета на делото, производството по същото следва да бъде прекратено.

ЕТО защо,

О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба относно следното:

1.                ОПРЕДЕЛЯ СЕ РЕЖИМ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на детето Д.К.М. ЕГН ********** с нейния баща К.М.К. ЕГН ********** както следва:

всяка трета седмица от месеца от петъчния ден от 17.30 ч. до 16.00 ч. в неделния ден, с преспиване при бащата в петък и в събота;

• както и в продължение на 35 дни през лятото, разпределени на два пъти, като единият път е в продължение на 20 дни, а другия път е в продължение на 15 дни, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката;

• всяка четна година на Новогодишните празници; всяка нечетна година на Коледните празници; всяка четна година на Великденските празници, всяка нечетна година през пролетната ваканция, както и по два часа на рождените и на имените дни на детето;

• бащата има право да се вижда и взема детето и по всяко друго време, извън посочения по-горе режим по взаимно съгласие и уговорка между родителите.

2.                 Майката Н.С.Т., ЕГН-**********,*** дава съгласие детето Д.К.М., с ЕГН-**** да пътува в чужбина, придружена от бащата К.М.К., ЕГН-**********,*** извън пределите на Република България в посока Т. и без ограничение във всички европейски страни за периода от време, определен за осъществяване на режима на лични контакти на детето с бащата, посочен подробно в т. 1 от настоящата спогодба, като уточняват, че за периода на лятната ученическа ваканция бащата ще може да пътува с детето за периода от първи юли до петнадесети юли включително и от десети до тридесети август включително.

3.                 Бащата К.М.К., ЕГН-**********,*** дава съгласие детето Д.К.М., с ЕГН-********** да пътува в чужбина, придружена от майката Н.С.Т., ЕГН-**********,*** извън пределите на Република България в посока Т. и без ограничение във всички европейски страни, с изключение на целия период от време, който е определен за осъществяване на режима на лични контакти на детето с бащата, подробно посочен в т. 1 от настоящата спогодба.

4.                 Двамата родители - бащата К.М.К., ЕГН-********** и майката Н.С.Т., ЕГН-********** взаимно си дават съгласие за издаване на международен паспорт на детето Д.К.М., с ЕГН-**********, както и се упълномощават да се представляват взаимно пред органите на МВР, във връзка с издаване на международния паспорт на детето.

5. Разноските по делото остават за всяка от страните така, както са направени.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 5143/2016г. по описа на ПРС, V брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС, в едноседмичен срок от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 16:25 ч.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Св. Неделева

 

 

                                                                                   СЕКРЕТАР: п/ А. Деведжиева

 

Вярно с оригинала.

А.Д.