Гражданско дело 4280/2016 - Определение - 10-06-2016

Определение по Гражданско дело 4280/2016г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 5135                               Година      2016                      Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд   VІІІ граждански състав

На 10.06                                                    Година 2016

В закрито заседание в следния състав:

Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

като разгледа докладваното от съдията

гр. дело номер 4280 по описа за 2016 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:  

 

..........................................................................................................................................

Мотивиран от горното, и на основание чл.118, ал.2 във връзка с чл.119, ал.3 и чл.105 от ГПК, съдът

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

Прекратява производството по гр. дело № 4280/2016 г. по описа на ПРС - VІІІ гр. състав.

Изпраща   делото по подсъдност на Районен съд – гр. София по подсъдност.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

СЛЕД стабилизиране на определението ДА СЕ ИЗПРАТИ делото по подсъдност на Районен съд – гр. София.

 

 

 

             РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ