Гражданско дело 3826/2016 - Решение - 14-10-2016

Решение по Гражданско дело 3826/2016г.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер        3028/                 14.10.2016   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      І брачен състав

На четиринадесети октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на четиринадесети септември две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  3826                                                          по описа за 2016 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

...............................................................................................................................

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Е.Д.С., с ЕГН **********, с адрес: *** и П.С.С., с ЕГН **********, с адрес: ***, сключен на ***г. в ***. *** с Акт за граждански брак № ***-*** от ***г., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51 ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права относно роденото от брака дете Д. П. С., ЕГН ********** съвместно на двамата родители - майката Е.Д.С., с ЕГН ********** и бащата П.С.С., с ЕГН **********, като се определя местоживеене на детето при двамата родители.

ПОСТАНОВЯВА съпругата Е.Д.С., с ЕГН ********** след прекратяване на брака да запази брачното фамилно име С..

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище на адрес: ****** съвместно на двамата съпрузи.

Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

Съпругът П.С.С. няма никакви материални претенции. Не му се полага нищо друго, освен личните му вещи.

ОСЪЖДА П.С.С., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 10,00 лева /десет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

ОСЪЖДА Е.Д.С., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 10,00 лева /десет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.   

                

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.