Гражданско дело 3660/2016 - Решение - 20-10-2016

Решение по Гражданско дело 3660/2016г.

                                         

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    3 1 0 4

гр. Пловдив, 20.10.2016г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V брачен състав, в открито заседание на десети октомври  две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                   Председател: Светлана Неделева

 

при участието на секретаря Анелия Деведжиева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 3660 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба с правно основание чл. 49 СК, подадена от С.Г.Г., ЕГН: **********, с адрес: гр. П., ул. “М.Т.” № **, ет. **, ап. **, съдебен адрес:***, офис **, чрез пълномощника адв. И.С. ***, п р о т и в И.Н.Г., ЕГН: **********, с адрес: ***, aп. 15, съдебен адрес:***,  офис **, чрез пълномощника адв. Л.Д.-***.

..........................................................................................................................

Така мотивиран,  съдът        

 

                                Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА с развод ГРАЖДАНСКИЯ БРАК между С.Г.Г., ЕГН: **********, и И.Н.Г., ЕГН: **********,*** на **** година с Акт № ***/****г. на Община П., като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината.

ПОСТАНОВЯВА, че след прекратяването на брака съпругата И.Н.Г., ЕГН: **********, възстановява и ще носи предбрачното си ФАМИЛНО ИМЕ, а именно  А.

 

ОСЪЖДА С.Г.Г., ЕГН: **********, с адрес: гр. П., обл. П., ул. “М.Т.” № **, ет. **, ап. **, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от 10.00 лв. (десет лева), представляваща окончателна държавна такса за допускането на развода.

ОСЪЖДА И.Н.Г., ЕГН: **********, с адрес: гр. П., обл. П., ул. “М.Т.” № **, ет. **, ап. **, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата  от 10.00 лв. (десет лева), представляваща окончателна държавна такса за допускането на развода.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд - гр. Пловдив, в двуседмичен срок от връчване на съобщението за постановяването му.                                                        

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Светлана Неделева

Вярно с оригинала.

А.Д.