Гражданско дело 3660/2016 - Решение - 14-12-2016

Решение по Гражданско дело 3660/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № 3 8 5 9

    гр. Пловдив, 14.12.2016 г.

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V брачен състав, в закрито заседание на четиринадесети декември две хиляди и шестнадесета година в състав:                           

                                                                         Председател: Светлана Неделева

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 3660 по описа на съда за 2016 г. за да се произнесе, взе предвид следното:

......................................................................................................................

Така мотивиран, съдът

 

                                     Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА  в Решение № 3104/20.10.2016 г., като ПОСТАНОВЯВА:

- в четвърти абзац от страница трета на решението предбрачната фамилия на съпругата да се чете “Е.” /вместо “А.”/;

- в диспозитива на решението  предбрачното фамилно име на съпругата И.Н.Г., ЕГН: **********, да се чете “Е.”/вместо “А.”/  

 

Решението подлежи на  обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд - Пловдив, в двуседмичен срок от връчване на съобщението за постановяването му.

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Св. Неделева

 

 

Вярно с оригинала

А.Д.