Гражданско дело 3627/2016 - Определение - 19-10-2016

Определение по Гражданско дело 3627/2016г.

П Р О Т О К О Л

 

Година 2016                                                                                       гр. ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                       V  брачен състав

На деветнадесети октомври                                                          2016 година

В  публично заседание в следния състав:

 

                                                           Председател: СВЕТЛАНА НЕДЕЛЕВА

 

Секретар: Анелия Деведжиева

 

Сложи  за  разглеждане  докладвано от  съдията

гр.  дело    3627 по описа  за   2016  година.

На поименното повикване в 10:16 часа се явиха:

 

***********************************************************

 

       

СЪДЪТ намира, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави и е в интерес на детето, поради което и същата следва да бъде одобрена. С оглед изчерпване предмета на делото, производството по същото следва да бъде прекратено.

ЕТО защо,

О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба относно следното:

ОПРЕДЕЛЯ СЕ РЕЖИМ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на детето Н.П.Т. ЕГН ********** с неговите б.и д.по м. л., а именно Н.П.Н. ЕГН ********** и В.Ц.Н., ЕГН: ********** както следва: веднъж месечно в събота от 9:00 до 19:00 часа на съответния ден; както и по един ден през Великденските и Коледните празници, за времето от 9:00 до 19:00 часа на съответния ден.

Разноските по делото остават за всяка от страните така, както са направени.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 3627/2016г. по описа на ПРС, V брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС, в едноседмичен срок от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 10:45 ч.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Св. Неделева

 

 

                                                                       СЕКРЕТАР: п/ А. Деведжиева

 

Вярно с оригинала.

А.Д.