Гражданско дело 3534/2016 - Определение - 12-05-2016

Определение по Гражданско дело 3534/2016г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 4215

 

гр. Пловдив, 12.05.2016 г.

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, І бр. състав, в закрито съдебно заседание на 12.05.16 г., в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 3534 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         На 11.05.2016г. е постъпила молба от ищеца по делото, с която заявява, че оттегля предявения иск.

Молбата следва да се уважи. Поради това и на основание чл.232 от ГПК съдът   

          

                                                        О П Р Е Д Е Л И:

           

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 3534 по описа на ПРС – І брачен състав по описа за 2016г.         

        

Определението за прекратяване на делото подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

 

         Вярно с оригинала.

С.А.