Гражданско дело 3372/2016 - Решение - 30-05-2016

Решение по Гражданско дело 3372/2016г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер   1798              30.05.2016   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      IV брачен състав

На   тридесети      май                            две хиляди и шестнадесета  година

В публично заседание на   единадесети май    две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 3372                                                     по описа за   2016 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

************************************************************

Ето защо, съдът

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между Р.Г.С., ЕГН: **********  и П. Д.С., ЕГН: ********** сключен на ****, в гр.П., обл. П., за което е издаден Акт за граждански брак № **** на Община П. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

  

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 

МОЛИТЕЛИТЕ не си дължат издръжка един на друг след прекратяването на брака.

    

След прекратяване на брака съпругата Р.Г.С., ЕГН: **********   ще  възстанови и  носи предбрачното  си фамилно име - - П. и за в бъдеще ще се именува Р.Г. П.

 

       Семейното жилище, собственост на Д. Г. С., представляващо първи етаж от къща, находящо се в с. С., общ. М., обл. П., ул. „*****" № ***,  остава за ползване от съпругаП. Д.С., ЕГН: **********, след прекратяването на брака.

 

В ДЯЛ НА СЪПРУГАТА  Р.Г.С., ЕГН: **********  се поставя и тя става ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК след прекратяването на брака на придобития по време на брака Лек автомобил, марка/модел „Мерцедес” А 170, с регистрационен номер *****, с номер на рама ******, с номер на двигател: *****, цвят *****.

Съпругът П. Д.С., ЕГН: **********, заявява че няма имуществени претенции към автомобила.

 

В ДЯЛ НА СЪПРУГА П. Д.С., ЕГН: ********** се поставя и той става ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК след прекратяването на брака  на придобития по време на брака Лек автомобил, марка/модел „Фолксваген”/ „Поло”, с регистрационен номер *****, с номер на рама: ******, с номер на двигател: *****, цвят *****.

Съпругата Р.Г.С., ЕГН: **********, заявява че няма имуществени претенции към автомобила.

В ДЯЛ НА СЪПРУГА П. Д.С., ЕГН: ********** се поставя и той става ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК на придобития по време на брака мотопед, марка/модел „Пиаджио Либерти 50”, с регистрационен номер *****, с номер на рама: *****, с номер на двигател: ******, цвят ****.

Съпругата Р.Г.С., ЕГН: **********, заявява че няма имуществени претенции към мотопеда.

 

Съпругът П. Д.С., ЕГН: ********** декларират, че се съгласява да изплаща потребителския кредит на негово име в банка ***** до окончателното му погасяване, като няма претенции за задължението към Р.Г.С., ЕГН: **********.

 

Молителите декларират, че другите имуществени отношения между тях, свързани с придобитите по време на брака движими вещи са уредени напълно извънсъдебно.

 

Разноските по прекратяване на брака ще се поемат по равно от двамата.

 

 Молителите декларират, че с това споразумение уреждат всички лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им и за напред никой от тях няма да има претенции към другия.

         ОСЪЖДА Р.Г.С., ЕГН: **********  да заплати 10 лева /десет/ лева по сметка на  Районен съд- Пловдив, представляваща държавна такса по настоящото производство.

         ОСЪЖДА Р.Г.С., ЕГН: **********  да заплати 16 лева /шестнадесет/ лева по сметка на  Районен съд- Пловдив, представляваща държавна такса относно придобитото в дял МПС.

         ОСЪЖДА Р.Г.С., ЕГН: **********  да заплати 10 лева /десет лева/ по сметка на Община М., представляваща местен данък  относно придобитото в дял МПС.

         ОСЪЖДА П. Д.С., ЕГН: ********** да заплати 10 лева /десет/ лева по сметка на  Районен съд- Пловдив, представляваща държавна такса по настоящото производство.

         ОСЪЖДА П. Д.С., ЕГН: ********** да заплати 16 лева /шестнадесет/ лева по сметка на  Районен съд- Пловдив, представляваща държавна такса  относно придобитите в дял МПС-та.

 

ОСЪЖДА П. Д.С., ЕГН: ********** да заплати 10 лева /десет лева/ по сметка на Община М., представляваща местен данък  относно придобитите в дял МПС-та.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.   

             

 

                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

Вярно с оригинала

С.Ч.