Гражданско дело 3205/2016 - Определение - 13-05-2016

Определение по Гражданско дело 3205/2016г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2016                                                       Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                 І брачен състав

На тринадесети май                                           Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

                                               

Секретар: Свобода Александрова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

Гражданско дело номер 3205 по описа за 2016 година

На поименното повикване в 13,33 часа се явиха:

.......................................................................................................................................

СЪДЪТ намира, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави и е в интерес на детето, поради което и същата следва да бъде одобрена. С оглед изчерпване предмета на делото, производството по същото следва да бъде прекратено.

ЕТО защо,

О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, според която:

ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права по отношение на детето М. Р. М., с ЕГН ********** на майката М.К.Б., с ЕГН **********, като се определя местоживеенето на детето М. Р. М., с ЕГН ********** при майката М.К.Б., с ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между бащата Р.К.М., с ЕГН ********** и детето М. Р. М., с ЕГН **********, както следва: в летния период включващ месеците юни, юли и август всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца за времето от 17,00ч. в петъчния ден до 19,00ч. в неделя, с преспиване, а през останалата част от годината всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца за времето от 18,00ч. в петъчния ден до 17,00ч. в неделя, с преспиване; за Коледните празници всяка нечетна година за времето от 10,00ч. на 25.12. до 17.00ч. на 26.12, с преспиване; за Новогодишните празници всяка четна година за времето от 17.00ч. на 30.12. до 17,00ч. на 01.01, а за Великденските празници с редуване между бащата и майката, като в четна година за времето от петък в 17,00ч. до неделя в 17,00ч. детето да бъде при бащата, а в нечетна година при майката; за именния ден на детето – *** *** за времето от 09,00ч. до 13,00ч., по повод рождения ден на детето - на *** *** за времето от 18,00ч. до 21,00ч., както и 1 /един/ месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката, като в случай, че платеният годишен отпуск на двамата родители съвпадне, то детето ще редува седмиците при всеки от родителите, като прекарва по една седмица при всеки родител.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 3205/2016 г. по описа на ПРС, І брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС, в едноседмичен срок от днес.

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 13,53 часа.

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

                                       СЕКРЕТАР: п/ С. Александрова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.