Гражданско дело 2826/2016 - Решение - 25-10-2016

Решение по Гражданско дело 2826/2016г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер  3154                          Година  2016                 Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                        V граждански състав

На двадесет и  пети октомври               две хиляди и шестнадесета  година

В публично заседание на  деветнадесети октомври 2016г.в следния състав:

 

                                                     Председател:ДАРИНА МАТЕЕВА

Секретар: Величка Грабчева

като разгледа докладваното от съдията

дело номер 2826  по описа за 2016  година

 

Предявен е иск по чл. 327 от ТЗ от „Ексклипс 99”ЕООД, ЕИК 115511215, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. ”Карловска” № 24, представлявано от управителя М. Ц. В. чрез пълномощника адвокат А.Ц.,*** против „Ем Джи Сървиз”ООД,ЕИК 202686589,със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ж.к. ”Гоце Делчев”, бл.261, вх. В, партер, представлявано от управителя А. С. А..

Ищецът иска да бъде осъден ответника да му заплати сумата в общ размер от 2250.15 лв., представляваща незаплатена продажна цена за продажба на консумативи за боядисване на автомобили, за което са издадени следните фактури:

-         ф-ра № 050...14182/11.08.2015 г. с предмет:

1.     Хамелеон 48111 тиксо 19 мм, 8 бр., на обща стойност 8.20 лв.

2.     Хамелеон 48141 тиксо 38 мм, 24 бр., на обща стойност 49.60 лв.

3.     Силко 2200-0.76 подов филтър 0.76/20 м., 1 бр., на обща стойност 60.83 лв.

4.     Силко 3030 хартия за обезмасляване 3 сл., 1 бр., на обща стойност 17.75 лв.

5.     Силко 2204 вос.кърпа Ultra, 5 бр., на обща стойност 5.75 лв.

                                                                  Всичко: 170.56 лв.

 

-         ф-ра № 050..14416/28.08.2015 г. с предмет:

1.     Хамелеон 11068 лак HS 106 5 л к-т, 1 бр., на обща стойност 146.79 лв.

2.     Хамелеон 13225 разредител станд. 1 л, 1 бр., на обща стойност 7.08 лв.

                                                                           Всичко: 184.64 лв.

-         ф-ра № 050..14989/13.10.2015 г. с предмет:

1.     Индустриална боя VALSPAR, 0.9, на обща стойност 74.52 лв.

                                                        Всичко: 74.52 лв.

-         ф-ра № 050..14990/13.10.2015 г. с предмет:

-         Индустриална боя VALSPAR, 1 бр., на обща стойност 82.80 лв.

                                                        Всичко: 82.80 лв.

-         ф-ра № 050..14991/13.10.2015 г. с предмет:

1. Индустриална боя VALSPAR, 0.6, на обща стойност 49.68 лв.

                                                        Всичко: 49.68 лв.

-         ф-ра № 050..15070/19.10.2015 г. с предмет:

1.     Индустриална боя VALSPAR, разредена, 1.1., на обща стойност 115.14 лв.

                                                        Всичко: 115.14 лв.

-         ф-ра № 050..15213/29.10.2015 г. с предмет:

1.     Филтър сменяем СТ 33, 2 бр., на обща стойност 31.07 лв.

2.     Филтър сменяем СТ 33, 1 бр., на обща стойност 0.83 лв.

3.     Мирка 2912707061 ГОЛД-СОФТ р600 115-125, 200 бр. на обща стойност 56.67 лв.

4.     Мирка 2912707061 ГОЛД-СОФТ р800 115-125, 200 бр. на обща стойност 56.67 лв.

5.     Мирка 8391502011 ренде 70-198 22д, 2 бр., на обща стойност 36.08 лв.

6.     Хамелеон 48630 мер.съд 1400 мл., 6 бр., на обща стойност 2.35 лв.

7.     Хамелеон 48640 мер.съд 2300 мл., 10 бр., на обща стойност 8.00 лв.

8.     Хамелеон 48610 мер.съд 385 мл., 30 бр., на обща стойност 7.00 лв.

9.     Хамелеон 48620 мер.съд 750 мл., 30 бр., на обща стойност 8.75 лв.

10. Силко 7050-1 акр.разредител 1 л., 1 бр., на обща стойност 7.08 лв.

11. DB 1-151 станд.разредител 5 л., 0.24 бр., на обща стойност 17.40 лв.

                                                                           Всичко: 278.28 лв.

-         ф-ра № 050..15214/29.10.2015 г. с предмет:

1.     Индустриална боя VALSPAR, 1.5, на обща стойност 123.75 лв.

2.     Индустриална боя VALSPAR, 2 бр. на обща стойност 138.00 лв.

                                                                           Всичко: 314.10 лв.

-         ф-ра № 050..15226/29.10.2015 г. с предмет:

1.     Индустриална боя VALSPAR, 0.5, на обща стойност 41.40 лв.

                                                                           Всичко: 41.40 лв.

-         ф-ра № 050..15236/30.10.2015 г. с предмет:

1.     Индустриална боя VALSPAR, 0.5, на обща стойност 41.40 лв.

                                                                           Всичко: 41.40 лв.

-         ф-ра № 050..15274/03.11.2015 г. с предмет:

1.     Индустриална боя VALSPAR, 0.5, на обща стойност 41.40 лв.

                                                                           Всичко: 41.40 лв.

-         ф-ра № 050..15276/03.11.2015 г. с предмет:

1.      Мирка 8А24102092 АБРАЛОН Р1000 Ф150, 20 бр., на обща стойност 57.50 лв.

2.      Хамелеон 49320 гъба 25 мм. Бяла /твърда/, 1 бр., на обща стойност 4.08 лв.

3.      Хамелеон 49310 гъба 25 мм. Оранж /средна/, 1 бр. на обща стойност 4.08 лв.

4.      Хамелеон 49210 гъба М14 50 мм. Оранж /средна/, 1 бр. на обща стойност 5.25 лв.

5.      Хамелеон 49220 гъба М14 50 мм. бяла /твърда/, 1 бр. на обща стойност 5.25 лв.

6.      Силко 1210 защита заварки 1 кг., 1 бр., на обща стойност 16.90 лв.

                                                                           Всичко: 111.68 лв.

-         ф-ра № 050..15360/09.11.2015 г. с предмет:

1.     Мирка 2261109925 BASECUT Ф 150 Р240 15д., 100 бр., на обща стойност 32.50 лв.

2.     Мирка 2261109932 BASECUT Ф 150 Р320 15д., 100 бр., на обща стойност 32.50 лв.

3.     Мирка 8024101094 МИРЛОН UF Ф 150 Р 1500, 20 бр., на обща стойност 25.50 лв.

                                                                           Всичко: 108.60 лв.

 

 

 

- ф-ра № 050..15365/09.11.2015 г. с предмет:

1. Индустриална боя VALSPAR, 0.8, на обща стойност 55.20 лв.

                                                                           Всичко: 55.20 лв.

-         ф-ра № 050..15429/12.11.2015 г. с предмет:

1.     Индустриална боя VALSPAR, 0.2, на обща стойност 13.80 лв.

                                                                          

2.     Индустриална боя VALSPAR, 1.4, на обща стойност 103.95 лв.

                                                                           Всичко: 141.30 лв.

-         ф-ра № 050..15483/17.11.2015 г. с предмет:

1.     Индустриална боя VALSPAR, 3.4, на обща стойност 234.60 лв.

2.     Индустриална боя VALSPAR, 1, на обща стойност 85.85 лв.

                                                                           Всичко: 384.54 лв.

-         ф-ра № 050..15521/19.11.2015 г. с предмет:

1. Фесто кабел с муфа, 1 бр., на обща стойност 36.56 лв.

                                                                           Всичко: 43.87 лв.

 

 

ведно със законната лихва върху главницата, считано от предявяване на исковата молба в съда – 08.03.16 г. до окончателното издължаване.

Претендират се и разноски по делото.

Ответникът не е  взел становище по предявените искове,не е депозирал отговор по чл.131 от ГПК .

Пълномощникът на ищеца е формулирал искане по чл. 238, ал. 1 ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника в проведеното съдебно заседание на 19.10.2016г.

Съдът намира,че това искане следва да бъде уважено, тъй като са налице предпоставките за това.

На първо място ответникът в предоставения по чл. 131 ГПК срок за отговор на исковата молба, не е представил такъв. Не се е явил в съдебно заседание, за което е бил редовно призован, не е изпратил представител. Не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

На второ място налице е искане от ищцовата страна за постановяване на неприсъствено решение.

На трето място – на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание – тази информация се съдържа в текста на съобщението до ответника .

И на последно място - налице е и предпоставката по чл. 239, ал. 1, т. 2 ГПК – с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените и ангажирани в с.з. от ищцовата доказателства искът е вероятно основателен.

Ето защо исковете следва да бъдат уважени, без решението да се мотивира по същество.

На основание чл. 78, ал. 1 ГПК в полза на ищеца следва да бъдат присъдени направените по делото разноски, които се констатираха в общ размер на 899,10 лева-за държавна такса ,адвокатско възнаграждение и държавна такса за издадена обезпечителна заповед.

 По мотивите  Пловдивски районен съд, V граждански състав

                                     

                                               Р  Е  Ш  И :

 

ОСЪЖДА „Ем Джи Сървиз”ООД,ЕИК 202686589,със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ж.к. ”Гоце Делчев”, бл.261, вх. В, партер, представлявано от управителя А. С. А. да заплати на „Ексклипс 99”ЕООД, ЕИК 115511215, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. ”Карловска” № 24, представлявано от управителя М. Ц. В. чрез пълномощника адвокат А.Ц.,*** сумата в общ размер от 2250.15 лв., представляваща незаплатена продажна цена за продажба на консумативи за боядисване на автомобили, за което са издадени следните фактури:

-         ф-ра № 050...14182/11.08.2015 г. с предмет:

6.     Хамелеон 48111 тиксо 19 мм, 8 бр., на обща стойност 8.20 лв.

7.     Хамелеон 48141 тиксо 38 мм, 24 бр., на обща стойност 49.60 лв.

8.     Силко 2200-0.76 подов филтър 0.76/20 м., 1 бр., на обща стойност 60.83 лв.

9.     Силко 3030 хартия за обезмасляване 3 сл., 1 бр., на обща стойност 17.75 лв.

10. Силко 2204 вос.кърпа Ultra, 5 бр., на обща стойност 5.75 лв.

                                                                  Всичко: 170.56 лв.

 

-         ф-ра № 050..14416/28.08.2015 г. с предмет:

3.     Хамелеон 11068 лак HS 106 5 л к-т, 1 бр., на обща стойност 146.79 лв.

4.     Хамелеон 13225 разредител станд. 1 л, 1 бр., на обща стойност 7.08 лв.

                                                                           Всичко: 184.64 лв.

-         ф-ра № 050..14989/13.10.2015 г. с предмет:

2.     Индустриална боя VALSPAR, 0.9, на обща стойност 74.52 лв.

                                                        Всичко: 74.52 лв.

-         ф-ра № 050..14990/13.10.2015 г. с предмет:

-         Индустриална боя VALSPAR, 1 бр., на обща стойност 82.80 лв.

                                                        Всичко: 82.80 лв.

-         ф-ра № 050..14991/13.10.2015 г. с предмет:

1. Индустриална боя VALSPAR, 0.6, на обща стойност 49.68 лв.

                                                        Всичко: 49.68 лв.

-         ф-ра № 050..15070/19.10.2015 г. с предмет:

2.     Индустриална боя VALSPAR, разредена, 1.1., на обща стойност 115.14 лв.

                                                        Всичко: 115.14 лв.

-         ф-ра № 050..15213/29.10.2015 г. с предмет:

12. Филтър сменяем СТ 33, 2 бр., на обща стойност 31.07 лв.

13. Филтър сменяем СТ 33, 1 бр., на обща стойност 0.83 лв.

14. Мирка 2912707061 ГОЛД-СОФТ р600 115-125, 200 бр. на обща стойност 56.67 лв.

15. Мирка 2912707061 ГОЛД-СОФТ р800 115-125, 200 бр. на обща стойност 56.67 лв.

16. Мирка 8391502011 ренде 70-198 22д, 2 бр., на обща стойност 36.08 лв.

17. Хамелеон 48630 мер.съд 1400 мл., 6 бр., на обща стойност 2.35 лв.

18. Хамелеон 48640 мер.съд 2300 мл., 10 бр., на обща стойност 8.00 лв.

19. Хамелеон 48610 мер.съд 385 мл., 30 бр., на обща стойност 7.00 лв.

20. Хамелеон 48620 мер.съд 750 мл., 30 бр., на обща стойност 8.75 лв.

21. Силко 7050-1 акр.разредител 1 л., 1 бр., на обща стойност 7.08 лв.

22. DB 1-151 станд.разредител 5 л., 0.24 бр., на обща стойност 17.40 лв.

                                                                           Всичко: 278.28 лв.

-         ф-ра № 050..15214/29.10.2015 г. с предмет:

3.     Индустриална боя VALSPAR, 1.5, на обща стойност 123.75 лв.

4.     Индустриална боя VALSPAR, 2 бр. на обща стойност 138.00 лв.

                                                                           Всичко: 314.10 лв.

-         ф-ра № 050..15226/29.10.2015 г. с предмет:

2.     Индустриална боя VALSPAR, 0.5, на обща стойност 41.40 лв.

                                                                           Всичко: 41.40 лв.

-         ф-ра № 050..15236/30.10.2015 г. с предмет:

3.     Индустриална боя VALSPAR, 0.5, на обща стойност 41.40 лв.

                                                                           Всичко: 41.40 лв.

-         ф-ра № 050..15274/03.11.2015 г. с предмет:

2.     Индустриална боя VALSPAR, 0.5, на обща стойност 41.40 лв.

                                                                           Всичко: 41.40 лв.

-         ф-ра № 050..15276/03.11.2015 г. с предмет:

7.      Мирка 8А24102092 АБРАЛОН Р1000 Ф150, 20 бр., на обща стойност 57.50 лв.

8.      Хамелеон 49320 гъба 25 мм. Бяла /твърда/, 1 бр., на обща стойност 4.08 лв.

9.      Хамелеон 49310 гъба 25 мм. Оранж /средна/, 1 бр. на обща стойност 4.08 лв.

10. Хамелеон 49210 гъба М14 50 мм. Оранж /средна/, 1 бр. на обща стойност 5.25 лв.

11. Хамелеон 49220 гъба М14 50 мм. бяла /твърда/, 1 бр. на обща стойност 5.25 лв.

12. Силко 1210 защита заварки 1 кг., 1 бр., на обща стойност 16.90 лв.

                                                                           Всичко: 111.68 лв.

-         ф-ра № 050..15360/09.11.2015 г. с предмет:

4.     Мирка 2261109925 BASECUT Ф 150 Р240 15д., 100 бр., на обща стойност 32.50 лв.

5.     Мирка 2261109932 BASECUT Ф 150 Р320 15д., 100 бр., на обща стойност 32.50 лв.

6.     Мирка 8024101094 МИРЛОН UF Ф 150 Р 1500, 20 бр., на обща стойност 25.50 лв.

                                                                           Всичко: 108.60 лв.

 

 

 

- ф-ра № 050..15365/09.11.2015 г. с предмет:

1. Индустриална боя VALSPAR, 0.8, на обща стойност 55.20 лв.

                                                                           Всичко: 55.20 лв.

-         ф-ра № 050..15429/12.11.2015 г. с предмет:

2.     Индустриална боя VALSPAR, 0.2, на обща стойност 13.80 лв.

                                                                          

4.     Индустриална боя VALSPAR, 1.4, на обща стойност 103.95 лв.

                                                                           Всичко: 141.30 лв.

-         ф-ра № 050..15483/17.11.2015 г. с предмет:

3.     Индустриална боя VALSPAR, 3.4, на обща стойност 234.60 лв.

4.     Индустриална боя VALSPAR, 1, на обща стойност 85.85 лв.

                                                                           Всичко: 384.54 лв.

-         ф-ра № 050..15521/19.11.2015 г. с предмет:

1. Фесто кабел с муфа, 1 бр., на обща стойност 36.56 лв.

                                                                           Всичко: 43.87 лв.

 

ведно със законната лихва върху главницата, считано от предявяване на исковата молба в съда – 08.03.16 г. до окончателното издължаване.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Същото следва да се връчи на страните.

Ответникът разполага със защита срещу решението, съобразно чл. 240 ГПК.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала!ВГ