Гражданско дело 1853/2016 - Решение - 30-05-2016

Решение по Гражданско дело 1853/2016г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер   1796             30.05.2016   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски Районен съд                                                    IV брачен състав

На тридесети  май                               две хиляди и шестнадесета  Година

В публично заседание на девети май   две хиляди и шестнадесета Година в следния състав:

 

        Председател: ДИАНА  КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 1853                                                   по описа за     2016  година

 

 

                                               Р   Е   Ш   И   :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Б.В.А., ЕГН ********** и П.Д.А., ЕГН **********,****** за който е издаден Акт за граждански брак № ****, изд. от  Община П., обл.П., като дълбоко и непоправимо разстроен.

 

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата П.Д.А., ЕГН ********** да продължи да  носи брачната си  фамилия  А..

        

         СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се гр. Е., П.К. ****, „*****” № ****, Кралство Б., след  прекратяването на  брака се предоставя  за ползване  на съпругът Б.В.А., ЕГН **********

 

ОСЪЖДА П.Д.А., ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 20 лв. (двадесет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

 

ОСЪЖДА Б.В.А., ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 20 лв. /двадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

 

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд Пловдив, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

           

            Вярно с оригинала

            С.Ч.