Гражданско дело 1612/2016 - Решение - 21-06-2016

Решение по Гражданско дело 1612/2016г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 2147                                     Година 21.06.2016                           Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                        ХІІІ граждански състав

На двадесет и първи юни                                      две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 1612 по описа за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка с правно основание чл.247 ал.1 от ГПК.

С писмена молба от ....... молителката А.А.Г. - Ж., моли съда да поправи допусната в Решение №1577 от 12.05.2016 г., очевидна фактическа грешка  при изписване на ЕГН на молителката като вместо неправилното «.......» да се изпише правилното «**********»

Препис от молбата е била връчена на другите страни, които не вземат становище по молбата.

След преглеждане на материалите по делото, съдът намира че действително е допусната очевидна фактическа грешка в Решение №1577 от 12.05.2016 г. по гражданско дело № 1612/2016 г. по описа на ПРС, като навсякъде в решението ЕГН на молителката следва да се чете: «**********».

Воден от гореизложеното, съдът

 

Р         Е         Ш        И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на основание чл. 247 ал.1 от ГПК, като в Решение №1577 от 12.05.2016 г. по гражданско дело № 1612/2016 г. по описа на ПРС, като навсякъде в решението ЕГН на молителката следва да се чете: «**********».

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок  от получаване на съобщението от страните пред ПОС.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева – Гургова.

 

Вярно с оригинала.

М.Х.